Praise and Worship - New


ஓசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும் அவரைத் துதியுங்கள். சங்கீதம் 150: 5


அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும் * அபிஷேக நாதா
அன்பு கூருவோம் அழகானவர்
அசைவாடும் ஆவியே * அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி *
அதிகாலை ஸ்தோத்திரபலி * அசதிக்கொள்ளாதிருங்கள்
அதிகாலை நேரம் அப்பா உம் பாதம் * அலங்கார வாசலாலே பிரவேசிக்க *
அநாதி ஸ்நேகம் * அன்பு கூறுவேன் இன்னும் *
அப்பா உம் கிருபைகளால் அனைத்தையும் அருளிடும்
அல்லேலூயா அல்லேலூயா அரணும் கோட்டையும்
அதிசயம் செய்வார் தேவன் அநாதி சிநேகத்தால் என்னை *
அதிசயங்கள் செய்கிறவர் * அப்பா என்னை முழுவதும் *
அழைத்தவரே அழைத்தவரே * அவர் எந்தன் சங்கீதமானவர்
அபிஷேகநாதரே * அபிஷேக ஒலிவ மரம் *
அள்ள அள்ள குறையாத அன்பு * காலையும் மாலையும் அல்லேலூயா *
அசைக்கப்படுவதில்லை *


ஆராதனை நாயகன் நீரே * ஆதாரம் நீர் தான் ஐயா
ஆதியும் அந்தமுமானவரே ஆவியானவரே அன்பின்
ஆராதனை ஆராதனை துதி ஆபிரகாமின் தேவனே
ஆராதனை தேவனே ஆராதிப்பேன் ஆராதிப்பேன்
ஆசீர்வாத மழை பொழியும் தேவா ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் *
ஆராதனைக்குள் வாசம் செய்யும் ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்
ஆராதனை ஆராதனை வல்லவரே ஆண்டவர் உயிர்த்தார் ஆனந்தமே
ஆனந்த துதி ஒலி கேட்கும் * ஆனந்த பாடல்கள் பாடிடுவேன் - 1
ஆயிரமாயிரம் நன்மைகள் * ஆயிரங்கள் பார்த்தாலும் *
ஆராதனை உமக்குத்தானே * ஆசீர்வதிக்கும் தேவன் *
ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால் ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு *
ஆயிரம் தலைமுறை *


இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர் - 1 இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர் - 2
இருதயம் இயேசுவின் சிங்காசனம் * இரத்தக் கோட்டைக்குள்ளே
இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு இம்மட்டும் கைவிடா தேவன்
இருள் சூழ்ந்த லோகத்தில் இஸ்ரவேலின் ராஜாவே
இஸ்ரவேலே கர்த்தரை நம்பு * இன்று கண்ட எகிப்தியனை *
இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும் இடைவிடா நன்றி உமக்குத்தானே *
இயேசு ராஜனே நேசிக்கிறேன் உம்மையே இயேசு எந்தன் மேய்ப்பர் *
இன்று வரை என்னை நடத்தினீர் * இமைப்பொழுதும் என்னை *
இதயம் நன்றியுடன் * இயேசு மகாராஜனே *
இஸ்ரவேலே பயப்படாதே * இயேசுவைப் போல் ஒரு தெய்வம் *
இயேசு ராஜா வந்திருக்கிறார் * இயேசுவே உம்மை பாடுவேன் *
இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் * இயேசு என்னை நேசிக்கின்றார் *
இஸ்ரவேலின் துதிக்குள் வாசம் பண்ணும் இயேசு கதவை திறந்தால் *
இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து * இரக்கம் நிறைந்தவரே *
இயேசு நம் பட்சம் * இம்மானுவேல் தேவன் நம்மோடு *
இதயமே நீ பாடு * இஸ்ரவேல் என் ஜனமே என்றும் *


உமக்கொப்பானவர் யார் * உயிரோடு எழுந்தவரே
உம்மை அப்பானு கூப்பிடத்தான் உங்க கிருபைதான்
உலகமெல்லாம் மறக்குதையா உம்மை நோக்கிப் பார்க்கின்றேன்
உனக்குள்ளே இருக்கின்ற உன் இயேசு உம்மை அல்லாமல் எனக்கு
உம்மை நான் மறவேன் உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி
உம்முன்னே எனக்கு நிறைவான உம்மோடு இருப்பதுதான் *
உம் அன்பு ஒன்றே போதும் யேசப்பா * உம் பிரசன்னம் நாடி வந்தேன் *
உன்னைத்தான் கேட்கிறேன் * உம்மால் ஆகாத காரியம் *
உம்மை போல நல்ல தேவன் * உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம் *
உமக்காகத் தானே ஐயா உம்மை பாடாத நாட்களும் *
உங்க முகத்தைப் பார்க்கணுமே * உம்மை பாடாத நாவும் *
உம் அன்பால் என்னை நிரப்பும் * உம் நாமம் வாழ்க ராஜா *
உம்மையல்லாமல் எனக்கு * உந்தன் பிரசன்னத்தால்
உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் உன் வெட்கத்திற்கு பதிலாக *
உமக்கே ஆராதனை * உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை *
உன்னை அதிசயம் காணச் செய்வேன் * உம்மையே நம்பியுள்ளோமே *
உம்மை நம்பி வந்தேன் நான் வெட்கப்படல * உம்மைப் போல யாருண்டு *
உம் அன்பு எத்தனை பெரிதையா * உலகம் தந்திடும் அன்பு மாயையே
உமக்காக வாழணுமே * உயருமும் உன்னதமும் ஆன *
உம் கிருபை தான் என்னை கண்டதே * உம்மையே நம்புவேன் *
உன்னில் நானே மகிமைப் படுவேன் * உங்க கிருபை இல்லாம வாழ முடியாதய்யா
உம்மை போல மாறணுமே இயேசையா * உம்மை விட நான் வேறு யாரை நம்புவேன் *
உம்மை ஆராதிக்கும் நேரமெல்லாம் உம்மை ஆராதிப்பேன் *
உள்ளம் ஆனந்த கீதத்திலே * உனக்காய் மரித்தேன் *
உலகின் ஒளியே இயேசுவே *
ஊற்றுத் தண்ணீரே எந்தன் * ஊற்றிடுமே உம் வல்லமையை *
ஊற்றப்பட வேண்டுமே


எந்தன் கன்மலை ஆனவரே * என் உயிரான இயேசு
எலியாவின் தேவன் நம் தேவன் எதையும் தாங்கும் ஓர் இதயம்
என் இதயம் யாருக்கு தெரியும் என்னை கண்டவரே
என் தேடல் நீ எல்ஷடாய் எந்தன் துணை நீரே
என் கிருபை உனக்கு போதும் * எந்த நிலையில் நான் இருந்தாலும் *
எல்ரோயீ எனை காணும் தேவனே * என்னை ஆனந்த தைலத்தால் *
எனது உள்ளம் யாருக்கு தெரியும் * எந்தன் நேசர் இயேசு நாதா
எந்தன் இயேசையா * எந்தன் தேவனால் *
என் உள்ளம் ஏங்குதே * என் வாழ்வில் இயேசுவே *
எனக்காய் கருதுவார் * எல்லாம் நீர் தானே *
என் ஆத்துமாவும் சரீரமும் * எனது மணவாளனே என் இதய ஏக்கமே *
எந்தன் ஆத்துமாவே கர்த்தரை துதி * என்னை உம் கையில் *
எதைக்குறித்தும் கலக்கம் இல்லப்பா என்னில் என்ன கண்டீர் என்னை நேசிக்க
எஜமானனே எஜமானனே * எங்கள் தரிசனத்தை எங்கள் ஊழியத்தில்
என்னை ஆட்கொண்ட இயேசு என்னை மறவாதவரே *
என் இரட்சகா என் இயேசுவே என்னை அழைத்தவரே *
என்னை சுமப்பதனால் இறைவா * என்னை நடத்திடும் தேவன் *
எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என் ஜீவன் நீர் தானே என் துதியும் நீர்தானே *
என் நிலைமை நன்றாய் அறிந்தவர் * என் தேவனால் கூடாதது ஒன்றுமில்ல *
என் தேவனே என் ராஜனே * என்மீது அன்புகூா்ந்து *
என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் * எந்தன் தாழ்வில் என்னை நினைத்தவரே *
என் ஜெபத்தை கேட்பவரே * எந்தப்பக்கம் வந்தாலும் *
எனக்கா இத்தன கிருபை * எபிநேசரே உதவினீரே *
என்னை உம் செட்டைகளால் * என்னை காண்கின்ற தேவனை *
எனக்காய் யார் போவார் என் கிருபை உனக்குப் போதும் *
எந்தன் தேவன் எங்கே என்றேன் * என் பெலனாகிய கர்த்தாவே *
ஏனோ ஏனோ ஏன் இந்த முழுவல் *


ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் * ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில்
ஒரு நாளும் எனை மறவா தெய்வம் நீரே * ஒவ்வொரு நாளும் உமக்குள்ளே நானும் *
ஒரு மகிமையின் மேகம் *
ஓயாமல் துதிப்போம் *


கர்த்தர் தாமே நம் முன்னே போவார் * கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறாரே *
கர்த்தர் என் மேய்ப்பர் அதினாலே கர்த்தர் நல்லவர் துதியுங்கள் *
கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்வாரே * கலங்கின நேரங்களில் கைதூக்கி
கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் * கர்த்தாவே என் பெலனே *
கடும் புயலிலே என்னைக் காத்தவரே * கரம் பிடித்தென்னை வழி நடத்தும் *
கண்ணோக்கி பார்த்த தேவா * கர்த்தரைத் துதியுங்கள்
கண்ணீரால் நன்றி சொல்கிறேன் * கர்த்தர் எனக்காய் யாவையும் *
கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே * கர்த்தரிலும் தம் வல்லமையிலும் *
கலங்கிடாதே நீ திகைத்திடாதே * கலங்காதே என்ன நேர்ந்தாலும் *
கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்டோம் * கர்த்தர் சொன்ன நல்வார்த்தைகளில் *
கர்த்தரே என் அடைக்கலம் * கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை *
கர்த்தர் என் ஜீவனின் பெலனானவர் *
காலமே உம்மைத் தேடுவேன் * காக்கும் வல்ல தேவன் *
காரியம் வாய்க்கும் *
கிருபையால், நிலை நிற்கின்றோம் கிருபை மேலானதே *
கும்பிடுகிறேன் நான் கும்பிடுகிறேன் குதூகலம் கொண்டாட்டமே
குயவனே உம் கையில் *
கூடாதது ஒன்றுமில்லையே * கூடும் எல்லாம் கூடும் *
கூடுமே எல்லாம் கூடுமே * கோணலும் மாறுபாடுமான


சர்வ சிருஷ்டிக்கும் எஜமானர் சந்தோஷமாயிருங்க
சமாதானம் நல்கும் நாமம் சரணம் நம்பினேன் இயேசு நாதா
சத்துருவின் கோட்டையை தகர்த்தெரிய *
சின்ன மனுஷனுக்குள்ள *
சாரோனின் ரோஜா * சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடிருக்கிறார்
சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் * சேனைகளின் தேவன் நம்மோடு *
சொந்தம் என்று சொல்லிக் கொள்ள * சோர்ந்து போகாதே *


தனிமையின் பாதையில்
தயாபரரே என் தயாபரரே தயை செய்வாய் நாதா *
தாய் மறந்தாலும்
துதி துதி என் மனமே *
தெய்வீகக் கூடாரமே
தேவ பிரசன்னமே
தேவனுக்கே மகிமை * தேவகுமாரா தேவகுமாரா *
தேவன் நமக்கு அடைக்கலம் தேவா நான் எதினால் *
தேவனுக்கே மகிமை தேவனே என் தேவா
தேவனே என்னைத் தருகிறேன் * தேவனே என் நண்பனே
தேவனைத் துதியுங்கள் *
துதி பாடுவாய் நெஞ்சமே துதித்திடுவேன் முழு இதயத்தோடு
துதியுங்கள் நம் தேவனை துயரத்தில் கூப்பிட்டேன்
துதிப்பேன் உம்மை துதிப்பேன் துணை நீரே என் இயேசுவே *
துதிகள் மத்தியில் வாசம் செய்யும் *
தொடும் என் கண்களையே *


பரலோகமே உம்மைத் துதிப்பதால் பரலோக தேவனே உம்மை
பரம குயவனே என்னை வனையுமே * பரிசுத்த தேவன் நீரே
பலிபீடத்தில் வைத்தேன் என்னை பரலோக தேவனே பராக்கிரமம்
பரிசுத்தரே எங்கள் இயேசு தேவா பறந்து காக்கும் பட்சியை போல *
பதறாதே திகையாதே *
பாதை தெரியாத ஆட்டைப் போல * பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் *
பாடுவேன் உம் புகழை பாடுவேன் * பாடுகிறேன் நான் பாடுகிறேன் *
பிதாவே ஆராதிக்கின்றோம் பிதாவே போற்றி, குமாரன் போற்றி *
பிரியமானவனே பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவி *
புகழும் வேண்டாமே புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும் *
புதுவாழ்வு தந்தவரே * பெந்தெகொஸ்தே அனுபவம் தாருமே *
பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் - 1 * பூமியின் குடிகளே எல்லோரும் - 2
பூரண அழகுள்ளவரே பூரண அழகுள்ளவர் *
பெலன் ஒன்றும் இல்லை தேவா பெலவீனத்தில் பெலன் நீரே *
பேசு சபையே பேசு


யார் என்னை கைவிட்டாலும்
யாக்கோபை போல நான் * யாக்கோபென்னும் சிறு பூச்சியே *
யாவே ரொஃபேகா * யாரும் இல்லா நேரத்தில் *
யாவும் செய்து முடிப்பார் * `
யெகோவாயீரே நீர் என் தேவனாம் யேகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம்
யோசனையில் பெரியவரே *
யூதாவின் இராஜசிங்கம் நீரே *
ராஜா நீர் செய்த நன்மைகள் * ரொம்ப நல்லவர் *
லேசான காரியம் உமக்கது


வல்லமை தாருமே * வந்தருளும் தூய ஆவியே
வற்றாத கிருபை * வல்ல கிருபை நல்ல கிருபை *
வாரும் தூய ஆவியே வானமும் பூமியும் மாறிடினும்
வாருங்கள் என் நேசரே * வாக்குப்பண்ணினவர் மாறிடார் *
வாலிபன் தன் வழியை எதனால் வாக்கு மாறா தெய்வமே *
விண்ணிலும் மண்ணிலும் விதைப்பும் அறுப்புமே
வெற்றிக்கொடி பிடித்திடுவோம் வெட்கப்பட்டுப் போவதில்லை *


நல்லவரே இயேசு தேவா நன்றிப்பலிபீடம் கட்டுவோம்
நமஸ்காரம் தேவனே நம்பிக்கை நங்கூரம்
நன்றியால் துதிபாடு நன்றி பலி நன்றி பலி
நன்றி சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது * நன்றி நன்றி நன்றி ஐயா
நம்பி வந்தேன் இயேசுவே * நன்றி என்று சொல்லுவோம்
நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் * நன்றி நிறைந்த இதயத்தோடு
நரம்பு கூட இயேசுவுக்கு நன்றி சொல்லுது நன்றி நன்றி நன்றி சொல்லி பாடுவேன் *
நன்றி சொல்லி உம்மை பாட வந்தோம் * நம்பிக்கை உடைய சிறைகளே *
நல்லவரே என் இயேசுவே * நன்றியோடு நான் துதி பாடுவேன் *
நன்றி நிறைந்த உள்ளத்தோடே * நன்றி சொல்லுவேன் தினமும் சொல்லுவேன் *
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க * நீரே எந்தன் கன்மலை *
நான் சுகமானேன் * நான் எதற்காக பிடிக்கபட்டேனோ
நானும் என் வீட்டாரும் நான் நிற்பதும் நிர்மூலமாகாததும்
நான் உயிரோடிருக்கும் நாளெல்லாம் * நான் நானாகவே வந்திருக்கிறேன் *
நான் நடந்து வந்த பாதைகள் * நான் பாட வருவீர் ஐயா *
நான் உம்மை உறுதியாக நான் ஒருபோதும் உன்னை
நாம் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கும் தேவன் நான் பாடுவேன், துதிப்பேன் *
நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர் * நான் ஆராதிக்கும் இயேசு *
நிலையில்லா உலகு நிஜமில்லா உறவு * நிலையில்லா உலகம் இது *
நிறைவான ஆவியானவரே * நினைவெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் *
நிரப்பிடுங்க என்ன நிரப்பிடுங்க *
நீர் தந்த இந்த வாழ்வை * நீங்க போதும் இயேசப்பா
நீயே எனது ஒளி நீயே நிரந்தரம்
நீர் மாத்ரம் போதும் * நீர் மாத்ரம் எனக்கு
நீர் செய்த நன்மைகளை நினைக்கிறேன் நீரே என் தஞ்சம்
நீர் சொன்னால் போதும் செய்வேன் நீரே என் வழி, நீரே என் சத்தியம்
நீர் எனக்கு போதும் * நீங்க மட்டும் இல்லாதிருந்தால்
நீர் நல்லவர் என்பதில் * நீர் என்னோடு இருக்கும்போது *
நீர்தான் என் தஞ்சமே * நீரின்றி வாழ்வேது இறைவா
நீர் என் சொந்தம் நீர் என் பக்கம் நீர் வாழ்கவே இயேசுவே
நீர் எந்தன் மறைவிடம் * நீ மலைமேல் உள்ள பட்டணம்
நேசரே உம்திரு பாதம் * நெருக்கடி வேளையில் பதிலளித்து *


மகிமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே * மகிமை உமக்கன்றோ *
மறவார் இயேசு மறவார் * மலைகளெல்லாம் வழிகளாக்குவார் *
மன்னவா மீட்க வந்த ஜோதியே மகிமையின் தேவனே
மகிமையாலே களிகூருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்
மறுரூபம் மலைமீதிலே மனிதனின் ஆலோசனை வீணானது *
மன்னவன் கரம் பிடித்தால் மகிமையின் மேகமாக இறங்கி வந்தீரே *
மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும் மாட்சிமை நிறைந்தவரே *
மாரநாதா இயேசு நாதா
முழங்காலில் நின்று ஜெபிக்க * முழங்கால் நின்று நான் உம்மை ஆராதிப்பேன்*
முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன் * முழு உள்ளத்தால் உம்மைத் துதிப்பேன் *
மேசியா இயேசு ராஜா


ஜாதிகளே எல்லோரும் கர்த்தரை ஜீவன் தந்தீர் உம்மை ஆராதிக்க *
ஜெப ஆவி ஊற்றுமையா ஜெயம் கொடுக்கும் தேவனுக்கு *
ஜெபம் கேட்டீரையா * ஜெப ஆவி என்னில் ஊற்றும் தேவா
ஸ்தோத்தரிப்பேன் தேவனை *