துதிப் பாடல்கள்


ஓசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும் அவரைத் துதியுங்கள். சங்கீதம் 150:5


கடல் கொந்தளித்து கண்மணி நீ கண் வளராய்
கரம் பிடித்தென்னை கரையேறி உமதண்டை
கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை கர்த்தரின் சத்தம் வல்லமையுள்ளது
கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் கர்த்தனே எம் துணையானீர்
கர்த்தரை நம்பியே ஜீவிப்போம் கர்த்தாவின் ஜனமே *
கல்வாரி அன்பை கல்வாரி மாமலை மேல்
கல்வாரி சிலுவை நாதா காணாத ஆட்டின் பின்னே
காக்கும் கரங்கள் உண்டெனக்கு காப்பார் உன்னை காப்பார்
காரிருளில் என் காலையும் மாலையும் *
காலம் கடந்திடும் முன்னர்
கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே * கிருபை வேண்டும் நாதா *
கிருபையே உன்னை இந்நாள் * கிறிஸ்தவ ஜீவியம்
குயவனே, குயவனே குதூகலம் நிறைந்த நன்னாள்
கூடி மீட்பர் நாமத்தில் *
கோடாகோடி ஸ்தோத்திரம் ஏறெடுப்போம்


சத்தம் கேட்டு சித்தம் செய்ய சத்தாய் நிஷ்களமாய்
சத்திய வேதம் சந்தோஷம் பொங்குதே
சாட்சிகள் இயேசுவின் சாட்சிகள் சிலுவை சுமந்த உருவம்
சிலுவை நாதர் இயேசுவின்
சிங்கார மாளிகையில் சுய அதிகாரா சுந்தர குமாரா
சேனையதிபன் நம் கர்த்தருக்கே


தந்தேன் என்னை இயேசுவே தாசரே இத்தாரணியை
திருக்கரத்தால் தாங்கி என்னை திருப்பாதம் நம்பி
துதித்துப் பாடிட பாத்திரமே * துதிப்பேன் இயேசுவின்
துதிப்போம் அல்லேலூயா பாடி தூயாதி தூயவரே
துதிப்பேன் துதிப்பேன் துதிப்பேன்
தேவன் வருகின்றார் தேவ கிருபை ஆசீர்வாதம்
தேவ கிருபை என்றுமுள்ளது தேவ சேனை வானமீது
தேவனைத் துதிப்பதும் தேவா பிரசன்னம் தாருமே
தொல்லைக் கஷ்டங்கள் தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே *
தோத்திரம் இயேசு நாதா * தோத்திரம் துதி பாத்திரா
தோத்திரம் பாடியே போற்றிடுவேன் *


பரம எருசலேமே பரலோகமே என் சொந்தமே
பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில்
பலிபீடத்தில் என்னை பரனே பாடும் பாடல் இயேசுவுக்காக
பாதம் போற்றியே பாரீர் கெத்சமெனே
பார் போற்றும் வேந்தன் பாவ தோஷம் நீங்கிட
பாவம் பிரவேசியாய் பாவிக்குப் புகலிடம்
பாரீர் அருணோதயம் போல்
பிறந்தார் பிறந்தார் பொங்கி வரும் அருள் *
போற்றித் துதிப்போம் போற்றுவோமே போற்றுவோமே
பெத்தலையில் பிறந்தவரை பெலமுள்ள நகரமாம்